×

Transportation

FREE SHUTTLE BUS

Pick-up point

19h00 - 39D Dinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem Dist., Ha Noi

21h30 - Star Galaxy Theater, 87 Lang Ha Str., Ba Dinh Str., Ha Noi

* Only for Ionah show and register before 15h00

Motobike / Auto

Local Bus

09 Bờ Hồ - Bờ Hồ en
01 Xe BRT - Nhà chờ Thành Công en
14 Kinh tế Quốc dân - Kinh tế Quốc dân en

Taxi

TAXI GROUP

 Giá mở cửaGiá cước các Km tiếp theo 
Taxi 4 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Taxi 3 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Thời gian chờ30.000đ/h

VIC GROUP

 Giá mở cửaGiá cước các Km tiếp theo 
Taxi 4 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Taxi 3 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Thời gian chờ30.000đ/h

TAXI MAI LINH

 Giá mở cửaGiá cước các Km tiếp theo 
Taxi 4 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Taxi 3 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Thời gian chờ30.000đ/h

TAXI MAI LINH

 Giá mở cửaGiá cước các Km tiếp theo 
Taxi 4 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Taxi 3 chỗ12.000đ12.000đ12.000đ
Thời gian chờ30.000đ/h