×

Loading Events
event cover

Thứ Bảy

SUẤT CHIẾU 19h30
1.000.000-2.500.000 Mua vé
Offer
CHỌN CHỖ NGỒI TRONG NHÀ HÁT (P.1)

Date: September 20, 2017
Hướng dẫn cách chọn chỗ ngồi trong nhà hát (phần 1)

Xem thêm
CHỌN CHỖ NGỒI TRONG NHÀ HÁT (P.2)

Date: September 20, 2017
Hướng dẫn cách chọn chỗ ngồi trong nhà hát (phần 2)

Xem thêm
Ê-kíp sản xuất
ĐẠO DIỄN VẠN NGUYỄN

Other Show

Ionah – Chương trình giải trí hàng đầu Việt Nam Chương trình giải trí hàng đầu Việt Nam
Cướp biển – Chương trình xiếc và ảo thuật Chương trình xiếc và ảo thuật đặc biệt