×

Báo chí

Ionah trên Tạp chí Hanoi Korean News

October 7, 2017

Bài phỏng vấn bà Hà Nguyên Hương – Giám đốc sản xuất của Ionah trên Tạp chí Hanoi Korean News – tạp chí dành cho người Hàn Quốc tại Hà Nội, số 2 năm 2016